Monthly Archives: నవంబర్ 2007

సిగ్గేల?

               పేరడీ??

          హగ్గే హాటౌ చిట్కా
         రగ్గేలశిశిరపురాత్రి రమణియె బ్రోవన్
         దగ్గేలదగ్గరౌమన
         సిగ్గేలసిసలుమగనికి సిరిసిరి మువ్వా?

ప్రకటనలు

టంగు తెగింది

గోటంగుక్కినపేనువోలె,బెదురుం‍గూర్చొండనాసక్తితో
నోటంగుక్కినఆంగ్లపద్యమునొ, తానోసూక్తినోగ్రక్కగాన్
చాటింపేసియెవార్తగానియరె; “మా చంటోడు విజ్కిడ్డ”నే;
మాటైనా తెనుగందు పల్కరుముఖమ్మంటాంగ్లమైస్కాంతమై

ఈ పద్యం పూర్తయ్యేటప్పటికి, కాదు కాదు మొదట్లోనే టంగు తెగింది. చూడండి.

గణ, యతి ప్రాసలు చెల్లకుంటే, దుష్ట సమాసాలుంటే .. కిట్టని సంధులుంటే చెప్పండి.

అఙాన శాకుంతలం

అఙాన శాకుంతలం
(లేక ఫాన్సీ నంబరు తో ప్రమాదాలు)

శుక్రవారం మధ్యాన్నం మూడింటప్పుడు, ఆ రోజుకి మూడో సారి కాఫీ తాగే వేళయ్యిందని, కఫె కివెళ్లి, కాఫీ తీసుకొని, దానిలో చెక్కెర ఎక్కువైందని కలిపినవాడిని తిట్టలేక, కాఫీనే తిట్టుకుంటూ, ఏదో ౨౪ గంటల ఛానల్లో ‘breaking news’ పేరిట వేస్తున్న చద్దివార్తను చుస్తూ కూర్చోగానే -సెల్ ఫోన్ మోగింది..

౩:౦౩:౦౦
హల్లో వేణు
‘రాంగ్ నంబర్’ అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేశాను.

౩:౦౩:౧౦
మళ్లా ఫోన్ మోగింది..
హలో
హలో
హలో
హలో
యాయ్ వేణు..

నేను వేణూ కాదండి.. అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేశాను.

౩:౦౫
మళ్లా ఫొన్ మోగింది .. ఎత్తాను..
ఏంటి ఊరికూరికే ఫొన్ పెట్టేస్తావ్
మీకు ఎవరు కావాలి..
ఇదిగో వేణు..
నేను వేణూ కాదండి ..
నేను నీ గొంతు గుర్తుపట్టాను..
నేను వేణూ కాదండి ‘రాంగ్ నంబర్’
ఇదిగో నీ ‘sweet voice’ నాకు తెలీదనుకున్నావా.. నువ్వు అబద్ధాలు చెప్పక.
[‘sweet voice’ అని వినగనే, నాకు ఒక కంట కల్తీ లేని కన్నీరు ఒక కంట ఆనందభాష్పాలు కారాయి. పుట్టగొడుగుల్లాగా పుట్టుకొస్తున్న తెలుగు వార్తాఛానళ్లకు పంపించినవాడికి పంపకుండా ఆడియో కాసెట్లు, ‘భయో’డేటాలు పంపిస్తుంటే, ఒక్కడూ ఆడిషన్ కి కూడా పిలవటం లేదు.. ఇక్కడ ఈవిడేమో .. అడక్కుండానే సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చేస్తోంది…]
తాగుతున్న కాఫీ లో కొంచం చక్కర ఎక్కువైంది, అందుకే మీకు అలా అనిపిస్తొంది కాని, నేను వేణు ని కాను.
[నేను నా కాఫీ లో చక్కర సంగతి అనవసరం గా తెచ్చాను అని తర్వాత తెలిసింది… నాదొక నిస్సహాయ స్థితి, ఒక పక్క ఆస్వాదిద్దామనుకున్నా కాఫీ రుచిగాలేదు, మరో పక్క రెండు నిముషాలలో ఐదుసార్లు అనవసరవు ఫోన్లు మాట్లాడవలసిరావటం, ఏమన్నాఅందామంటే అటు పక్క అబల, ఈ నిస్సహాయ స్థితి లో కొంచం వ్యంగంగా మాట్లాడితే ఆవిడ వేణు జోకేశాడు అనుకుంది]..
నీ సోది ఆపు, ఎప్పుడొస్తావో చెప్పూ..
నేను వేణూ కాదండి అని చెప్పి ఫొన్ పెట్టేశాను.
తరువాత ౩,౪ సార్లు పోన్ మోగినా ఎత్తలేదు. ౩:౩౦ మీటింగ్ ఉండటం తో ఫొన్ ఆపి వేశాను. మీటింగ్ ఐన తర్వాత మర్చిపోవటం వల్ల నేమి.. ఈ పిల్ల వల్లనేమి .. తిరిగి ౫ గంటల వరకు ఆన్ చేయలేదు..

౫:౧౦:౦౦
మళ్ళ ఫోన్ మోగింది..
హలో
హలో
వేణూ నే కద..
నేను వేణూ కాదండి.. ‘రాంగ్ నంబర్’
నేను గుర్తు బట్టాను..
[ఆవిడ గుర్తు పట్ట లేదు కానీయండి, ఆవిడని నేను గుర్తు బట్టాను, ఆవిడ ౨౧ వ శతాబ్దపు శకుంతల. దుష్యంతుడు యధాప్రకారం మళ్లా వస్తాను అని చెప్పి సర్దుకున్నాడు. అప్పటి శకుంతలలాగానే ఈవిడ కూడా దుష్యంతుడిని వెతుక్కుంటున్నది. నాకు ఈ స్పృహ రాగానే , ఆమె మీద కాస్త జాలి కలిగింది.]
౧౦ అంకెల నంబర్ కదా, ఎదో ఒక నంబర్ తప్పు నొక్కుతూ ఉండి ఉంటారు .. సరి చూసుకోండి..
సరిగ్గానే చేస్తున్నాను.
టాటా నో , బియస్సెన్నలో , వోడాఫోనో సరి చూసుకోండి..
[నిజానికి ఇది వ్యర్ధప్రేలాపన, కాని ఏమి మాట్లాడాలోతెలియక ఈ మాట అన్నాను]
సరి చూసుకున్నాను.
ఐతే ఈ సారి కలిసినప్పుడు.. సరైన నంబర్ తీసుకోండి.. ఈ నంబర్ మటుకు వేణుది కాదు..

మళ్లా ఓ అరగంటా దాక ఫొన్ మోగలేదు..హమ్మయ్య అని ఊపిరి పీల్చుకుంటుంటే, ౫:౪౫ అప్పుడు మళ్లా మోగింది..
ఈ సారి శకుంతలని తిట్టలేదు, కాని దుష్యంతుడిని తిట్టుకొన్నాను, ఆంధ్రదేశంలో దాదాపు కోటీ అరవై లక్షల మంది ఉన్నారు సెల్ ఫోన్ వాడేవాళ్లు, వీడు అన్ని నంబర్లో నుంచి ఏరికోరి నా నంబరే ఇవ్వాలా? ఇంతమటుకు ఎప్పుడు లాటరీ తగలలేదు, చందన కుందన వాళ్ళు పెట్టే లక్కిడిప్పుల్లో ఎప్పుడు మనపేరు రాలేదు.. ఆ టీవీ ఈ టీవీ వాళ్లు పెట్టేవి కాదు కదా, ఓ ఇరవై మందికి కలిపి మా ఆఫీస్ లో పెట్టిన తంబొలా లో జాక్పాట్ కాదు కాదు సింగిల్ రో కూడా తగలలేదు.. కాని దుష్యంతుడికి మటుకు కోటీ అరవై లక్షల మందిలో నా నంబరే దొరికింది.

హలో
హలో
మీ పేరేంటి..
చెప్పాను .. ఊకదంపుడు అని చెప్పలేదు కానియండి (వేణూ జోకులేస్తున్నాడనుకుంటుందని).. ఇంచుమించు అలాటి పేరే చెప్పాను..
మీ
ఊరేంటి..
హైదరాబాదు..
ఉహు.. అది గాదు.. ప్రాపరు..
[నా ప్రాపరు హైదరాబాదు కాదని ఆవిడకి ఎవరు చెప్పారో..]
“నరసరావు పేట’..
ఓకే.. అని ఫొన్ పెట్టేసింది..

౬:౦౨:౦౦
హలో
హలో
మీరు నిజం గా వేణు కాదా..
కాదండి..
మీరు ఈ నంబర్ కొత్తగా తీసుకున్నారా..
లేదు చాలా ఏళ్ల నుంచి ఇదే నంబరు.
మీ అమ్మగారి పేరు..
[ఆవిడ గొంతు కాస్త దైన్యంగా వినిపించింది కానీయండి, నా గొంతు దుఃఖంతో పూడుకుపోయింది..కూడదీసుకొని అన్నాను..]
మీరెవరో నాకు తెలియదు.. ఇప్పటికి ఇన్ని సార్లు చేశానా మీపేరేమిటో కూడా అడగలేదు.. మీరు మా అమ్మగారి పేరు అడుగుతున్నారు.. రాంగ్ నంబర్ అని చెబుతున్నా వినిపించుకోకుండా.. మీరేమి మాట్లాడుతున్నారో మీకు అర్ధమౌతోందా?

ఫొన్ పెట్టేసింది

౬:౧౪
హలో
హలో
నిజం గా చెప్పండి మీరు వేణూ కాదా
కాదండి..
మీది ఏం జాబ్?
చెప్పాను

౬:౩౦ నిముషాల నుంచి ఇంకో మీటింగ్ ఉండటంతో, ఇది చాలా పెద్ద మీటింగ్ అవ్వటంతొ, ఫోన్ ‘ Switch Off’చేయకుండా ‘Silent Mode’ లో ఉంచాను..రెండు గంటల తర్వాత మీటింగ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసరికి ౪౭ ‘missed calls’ఉన్నాయి. అవి చూడటం మొదలు పెడితే, అన్నీ ఈ శకుంతలను నుంచే. ( అనే అనుకున్నాను)

౯:౦౨:౦౦
హలో
హలో
మీ అమ్మగారి పేరు
[ఆవిడకి మా అమ్మగారి పేరుతో పని లేదు.. అది దుష్యంతుడి అమ్మగారి పేరో కాదో కావాలి అంతే..అసలు దుష్యంతుడి అమ్మగారి పేరు ఈవిడకి తెలుసో లేదో నాకు అనుమానమే, ఈవిడకి ఇప్పుడు వస్తున్న సందేహాలన్నీ, ముందే వచ్చి ఉంటే, విషయం ఇంత దూరం వచ్చేదే కాదు.దుష్యంతులకన్నా షైలాభానులు చాల మెరుగు, వాళ్లు మిమ్మల్ని ఒడ్డు దగ్గరే ఒదిలి పెడతారు, మీరు చక్కగా తిరిగి వచ్చి ఇంకో ప్రమాద హెచ్చరిక కోసం ఎదురుచూడవచ్చు. వీడు అట్టాగాదు. నేనే దిక్కు అంటాడు. ఇదే ముహూర్తం అంటాడు కలిసి ప్రయాణిద్దాం అంటాడు, తీరా ‘సంసార’సాగరం లో మునగ్గానే నట్టనడిమ తప్పుకుంటాడు, అప్పుడు ఇక కడుపు చించుకోవటానికి ఉండదు, తీయించుకోవటానికి ఉండదు]
మా అమ్మగారి పేరు మీకెందుకండి

ప్లీజ్ చెప్పండి
చెప్పాను..
[ఒక నిముషం నిశ్శబ్దం
ఒక్క క్షణం నమ్మిన, మళ్లా అపనమ్మకం, మాట్లాడేది దుష్యంతుడేనేమో అని..]
మీ ఇంటి పేరు..
చెప్పాను..
ఓకే అని ఫొన్ పెట్టేసింది..
దాదాపు పది నిముషాలతక్కువ పదికి ఇల్లు చేరుకున్నాను..

ఏంటండి ఇంత లేటు
కాస్త చికాకుగా ఉన్నాను.. కొంచం ప్రశాంతంగా వదిలేయ్.. త్వరగా భోజనం పెట్టు పడుకుంటాను .. అని చెప్పి స్నానానికి వెళ్ళాను..

భోజనం మధ్య లో – నాలుగు సార్లు పోన్ చేస్తే ఎత్తలేదేంటి అంది
మీటింగ్ అని అన్నాను, అప్పుడు అర్ధమైంది, ఇందాక ౪౭ ‘missed calls’ లో అవసరమైనవి కూడా కొన్ని ఉన్నాయని.

శని వారం పొద్దున కూడా శ్రీమతి ముభావంగానే కనిపించింది – ఎందుకో అర్ధంకాలేదు కాని – అర్ధమవ్వకపోతుందా అని నేనూ ‘కాం’ గానే ఉన్నాను..
ఆదివారం ఉదయాన్ని టివీ కార్యక్రమాలు హరిస్తే, భోజనం చేసి ఒక ‘కునుకు’ తీసేటప్పటికి సందెవేళ అయ్యింది..

బయటకు వెళ్లి వస్తాను అని చెప్పీ, అడుసుదిన్నె శ్రీకాంత్ రమ్మన్న చోటికి వెళ్ళాను. తిరిగి వచ్చేసరికి రాత్రిపొద్దుపోయింది..

ఒక రోజును ఇలా ఎలా వృధాచేశానా అని అలోచిస్తూ స్నానం చేసి వచ్చి హాల్లో కూర్చోగానే,
” ఎదె తుంబి హాడువెను” చూస్తారా అన్నం పెట్టనా అంది..
ఎప్పూడూ కన్నడ ఛానల్ వైపు వెళితేనే మండిపడేఆవిడ, కోరి చూస్తారా అంటే, రాజీ ప్రయత్నమే అని అర్ధమైంది.
చూడనులే, భోజనం పెట్టు.

భోజనం మధ్యలో అంది ..
” మా నాన్న పెదకళ్ళేపల్లి వెళ్లి వచ్చారు”
ఊ అన్నాను.
కారణాలు అడక్కండి కాని, నేను సామాన్యంగా భోజనం చేశేటప్పుడు మాట్లాడను.

భోజనం ముగించి లేచి, తాంబూలం వేసుకుంటూ, టివీ లో పనికివచ్చే కార్యక్రమం ఎమైనా ఉందేమో అని వెతుకుతోంటే,వంట గది సర్దుకుంటూ శ్రీమతి అన్నది:
” మా నాన్న పెదకళ్ళేపల్లి వెళ్లి వచ్చారు”

అలానా, చుట్టాలు ఎవరైనా ఉన్నారా…

“ఉన్నారేమో అని భయపడి వెళ్లేరు, లేరని తెలిసి ఊపిరిపీలుచుకున్నాం”.
“ఊపిరిపీలుచుకున్నాం” అని వత్తి పలకటం వల్ల, ఎదో జరిగిందని అర్ధమైంది.
ఏమి అర్ధంకానట్టు “ఏమైంది” అన్నాను..
“మొన్న శుక్రవారం, మీరు బాత్రూం లో ఉన్నపుడు మీ ఫోన్ మోగింది, నేను హలో అనగానే, అటు పక్కావిడ ఫోన్ పెట్టేసింది. చూస్తే, అదే నంబర్ నుంచి మీకు బోల్డు కాల్స్ వచ్చాయి, ఎవరైయుంటారా అని అలోచిస్తుండగానే, మా అమ్మ పోన్ చేసింది, ఈ సంగతి చెప్పాను, ఆవిడ ఉండబట్టలేక మా నాన్నకి చెప్పింది, ఆయన కంగారు పడి, ఆ నంబర్ పట్టుకొని, పండగ రష్షని కూడా చూడాకుండా సిటీబస్సులో విజయవాడ వెళ్ళి, అక్కడ నుంచి ఆ ఊరు వెళ్ళి, ఇందాకే తిరిగివచ్చారు.”మధ్యలో నేనాపుతాననుకుందేమో ఊపిరికూడాపీల్చుకోకుండాచెప్పేసింది.

“ఏమన్నా తెలిసిందా” అన్నాను, ఇంకేమనాలో తెలియకానూ, అమ్మాయి గురించే నేను అనుకున్నవి ఎంతమటుకు నిజమో తెలుకోవలనిన్నూ.

“”ఆ తెలిసింది, ఆ ఊళ్లో మీ చుట్టాలెవరూలేరని”

“ఆ సంగతి నాకెప్పూడో తెలుసు”

“”పోనీలేండి, మంచి విషయాలు కొంచెం ఆలస్యంగా తెలిసినా నష్టం లేదు.”

నాది పైచేయి అయిందని కదా అని, ఇంకా సంబాషణ పొడిగిద్దామనుకుంటుంటే ఫోన్ మోగింది.

నా గుండె గుభిల్లు మంది.
సెల్ ఫోన్ మీద బ్లింకౌతున్న “శకుంతల” అన్న అక్షరాలని చూసి.

నామవాలము – వాలనామము

రాని సంస్కృతము వదిలి, తెలుగులో చెబితే, పేరుకి తోక, ఆ తోకకి పేరు.

భాగ్యనగరం లో పడక పడక వాన పడింది మొన్న సాయంత్రం పూట. బయట వానపడుతున్నపుడు వేడివేడి మిరపకాయ బజ్జీలు తినాలి అనిపించటం సహజం, అలాఅనిపించంగానే తినగలిగే అవకాశం కొద్దిమందికే ఉంటుంది, అలా తినగలిగే అవకాశం ఉన్నా కూడా తినకుండా ఉండే నిగ్రహం చాల కొద్దిమందికే ఉంటుంది, అట్టాంటి నిగ్రహం ఉన్నవాడు ఇంచుమించు మునివర్యుడే అని నా అభిప్రాయం. నాకు ఆ నిగ్రహం ఉంది కానీయండి, పక్క ఉన్న మిత్రుడికి లేకపోవటం తో ( ఇదే సమయానికి ఆ మిత్రుడు ఇవే మాటలు తన బ్లాగ్ లో చెబితే అది నా తప్పు కాదు) ఆఫీస్ ఎదురుగా ఉన్న మిర్చిబండి దగ్గరకి వెళ్లాం. ప్రపంచంలో ఆఫీస్ ఎదురుగా మిర్చిబండి ఉండేవాళ్లు చాలా కొద్దిమంది, ఉన్నాసాయంత్రం వేడి వేడి బజ్జీలు తినటానికి వెళ్లేవాళ్లు చాలా చాలా కొద్దిమంది. అలా వెళ్ళినా, బజ్జీలు పెట్టి ఇచ్చిన పేపరు ముక్క చదివేవాళ్లు చాలా చాలా చాలా కొద్ది మంది. ఆ పేపర్ ముక్క చదివి దాని గురించి బ్లాగే వాడు మాత్రం ఒకే ఒక్కడు.

ఈ మధ్య సినిమాపేర్లు చూసుంటే మీరు గమనించే ఉంటారు, పేరు తో పాటు ఓ తోక కూడా ఉంటోందని. ఈ తోకకి ఆ పేర్లకి సంబంధం ఉండదు.ఎప్పుడో తప్ప ఎందుకు పెడతారో కూడా తెలియదు మనకీ వాళ్లకి కూడా. ఐతే,ఈ తోకకు కుడా ఓ పేరుందిట, Tag line అని. ఈ టపా అంతా ఆ Tag line గొడవే. ఆంగ్లంలో దాని పేరు ఏదైతే నాకెందుకులేగానీయండి, ఆ Tag line కి తెలుగు(సంస్కృతం) పేరు కనిపించింది ఆ పేపరు ముక్క లో, “ఉప శీర్షిక” అని. ఈ లెక్కన, second heroine ని ఉప నాయిక అని, trailor ని ‘ఉప సినిమా’ అని, ‘side villion’ ని ‘ఉప విలన్’అని కోరస్ పాడేవాళ్లని ‘ఉప గాయకులు’ అని అనవచ్చేమో ఆ ముక్కలో కన్పించిన వార్తరాసిన వారే చెప్పాలి. ‘ఉప’ అనేపదాన్ని కూడా మనవాళ్లు వంటల్లో ఉప్పు వాడినట్టు గా వాడేస్తుంటారు అని నా గట్టి నమ్మకం. వీరశబ్దం లాగానే ఉపశబ్దం గురించి కూడా వంశీ గారు లెక్కలు నిజాలు నిగ్గులు తేలుస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఇలా అనగానే నాకు రెండు ‘ఉప’ మాటలు గుర్తొచ్చాయి, కాని అవి ఇక్కడ చెప్పను,వంశీ గారి టపాలో చెబుతా. ఇది “ఉప” మీద, ఉపపురాణమవ్వకముందే, ఉపన్యాసం ఆపి మనోపదేశాన్ని పాటించి, అసలు విషయం లోకి వెళ్తాను. ఆగండాగండి, ‘out of date’ అయ్యే లోపు ఉప మీద ఇంకో ముచ్చట చెప్పనివ్వండి, తెలుగు ప్రతికలు చదివేటప్పుడు, “యు పి ఏ ప్రధాని” అనో “u.p.a ప్రధాని” అనో చదవినప్పుడల్లా నాకనిపిస్తుంది, ఉపప్రధాని అంటే -పెద్దాయనికి ఇంకా సరిగ్గా అతుకుతుంది కదా అని.సరే ప్రధాని విషయాన్ని దశజనపధానికి వదిలేసి, మనం తోకలసంగతి చూద్దాం.

ప్రేమాభిషేకం అని సినిమా తీస్తున్నారుట, ఉప శీర్షిక ‘ వీడికి కాన్సర్ లేదు’ట.
చానాళ్ల క్రితం, పాడాలని ఉంది లో, S.P బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, మా పాత తెలుగు పాటలని మాకు వొదిలివేయండి బాబు, మీ రిమిక్స్లు మీ కొత్తపాటల మీద చేసుకోండి అని ప్రాధేయపడ్డారు, ఇప్పుడు సినిమాపేర్ల గురించికూడా అలా ప్రాధేయపడాల్సిన అవసరం వచ్చిందన్నమాట.. ఒక వేళ అలాప్రాధేయపడకపోతే, త్వరలో మనం ఈ సినిమాలు చూడాల్సి రావచ్చు:
                                                   మిస్సమ్మ
                                                       ఈవిడకి పుట్టుమచ్చలేదు
                                                  గుండమ్మ కధ
                                                       ఈవిడ మొగుడు బతికే ఉన్నాడు
                                                  అర్ధాంగి
                                                       ఇతడికి పిచ్చి లేదు

ఈ కొత్త సినిమాల తాకిడికి తట్టుకో లేక, పాత సినిమాలు తిరిగి విడుదల చేశే వాళ్లు .. ఈ తోక వుంటే కాని ఆడవేమో అని, వాల్పోష్టర్లలో tagline అతికించవచ్చు .. ఉదాహరణకి:
                                                    మాయాబజార్
                                                          పెళ్లి నాకు పిడిగుద్దులు మీకు
                                                    దేవదాసు
                                                         ఓ రిఛ్చోడి ప్రేమకధ
                                                    స్వాతి ముత్యం
                                                        ఓ పిచ్చోడి పెళ్ళికధ
                                                    రుద్రవీణ
                                                         సంఘం కోసం సంగీతం
                                                    సాగర సంగమం
                                                         కరగనీకుమా నీ కుంకం

ఈ నామవాలాల్ని ఇంకా పెంచి, వ్యక్తుల పేర్లకి కూడా తగిలిస్తే ఎట్టాఉంటుందో చూడండి:
                                                    వైయస్సార్
                                                         Gods’ own Governor
                                                    సురేష్ రెడ్డి
                                                         Headmaster in the Assembly
                                                    చంద్ర బాబు
                                                         Vision Half Fulfilled

నేనెందుకు ఊరికే ఉండాలని నేను కూడా నా బ్లాగ్‍కి ఓ నామవాలాన్ని తగిలించాను ‘ఊరక ఉండకుండా, పనికొచ్చేదేమీ చెయ్యకుండా, ఇక్కడ ఇలా ..” అని. ఆ తరువాత అటు ఇటు చూస్తే, తెలుగు బ్లాగుల్లో ‘ నామ వాలం’ కల బ్లాగులు చాలనే కన్పించాయి. పైగా అవి సినిమా వాళ్ల ‘ఉప శీర్షిక’ కన్నా చక్కగా అతికి నట్టునూ , అర్ధవంతంగా ఉన్నట్టూనూ అనిపించాయి. మరి మీకేమైనా కనిపించాయా?